09 септември 2011

Обезоръженият или несбъднатата любов


      /трагедиен водевил в едно действие/

Лев Маркович (подскачайки към една дама): Разрешете!
Дамата (отблъсква го с ръка): Махнете се!
Л. М. (напира): Разрешете!
Дамата (изритва го): Я се разкарайте!
Л. М. (попипва се с ръце): Поне веднъж!
Дамата (рита с крака): Махайте се! Махайте се!
Л. М.: Само един път!
Дамата мучи, демек „Не“. Л. М. с жест „Един! Поне един път!“. Дамата извръща очи. Л. М. се суети, пъха ръка за инструмента си и изведнъж открива, че не може да го намери.
Л. М.: Почакайте (Тършува с ръце.) Ах, по дяволите!
Дамата гледа удивено Лев Маркович.
Л. М.: Ама че история!
Дамата: Какво става?
Л. М.: Хм… (Шари недоумяващо с очи.)
Завеса.

1934 година
Д. Хармс